KVKK Bilgi Formu

Kuzeyin Aslanları Spor Kulübü Derneği (“Kuzeyin Aslanları”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık. 

İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?                                      

Üyelerimizin kişisel bilgileri Kuzeyin Aslanları tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen

  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,               

  1.  Doğru ve gerektiğinde güncel olma,     
  2.  Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
  3.  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  4.  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

ilkelerine uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. 

Kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri

  • üyelik işlemlerinin yürütülmesi
  • aidat ve bağış faaliyetlerinin yürütülmesi
  • iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; üyelik formu sayfasını doldurmanız vasıtalarıyla toplanmaktadır. 

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Yukarıda bahsedilen kişisel veriler üçüncü bir kişiye aktarılmamaktadır.

 Kişisel Verilerinizi Yurtdışına Aktarıyor Muyuz?

Yukarıda bahsedilen kişisel veriler yurtdışına aktarılmamaktadır.

 Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Kuzeyin Aslanları Spor Kulübü Derneği’ne ait [email protected] mail adresine iletebilirsiniz.

Kuzeyin Aslanları Spor Kulübü Derneği kişisel bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir.